Twinfield vaste activa module

Vaste activa de regimes

Twinfield is het enige boekhoudprogramma dat jou een vaste activa software module biedt waarmee je vanuit verschillende regimes cijfers kunt rapporteren. Cijfers uit één bron gebruik je voor zowel fiscale-, als voor bedrijfseconomische- en commerciële doeleinden.
De vaste activa module is integraal gekoppeld aan de boekhouding, vanaf aanschaf tot afschrijving.

De voordelen:

  • Schakel snel tussen verschillende regimes voor een inzicht in fiscale cijfers voor de Belastingdienst, de bedrijfseconomische cijfers voor de Kamer van Koophandel en de commerciële cijfers voor aandeelhouders.
  • Alle vaste activa data in één pakket bij elkaar. Geen losse Excellijsten meer naast de online boekhouding.
  • Automatische pro rato correctieboekingen bij speciale beheerfuncties.
  • De ondernemer kijkt in Twinfield mee naar de bedrijfseconomische- en commerciële cijfers, de informatie die voor hem écht belangrijk is.

Highlights vaste activa module

Regimes

Met de functie meerdere regimes kun je de fiscale-, bedrijfseconomische- en commerciële cijfers direct opvragen. Het werken in externe documenten zoals Excel is niet meer nodig. De ondernemer kijkt in Twinfield mee naar de bedrijfseconomische- en commerciële cijfers, de informatie die voor hem écht belangrijk is.

Meer gegevens vastleggen

Leg per investering belangrijke gegevens vast, tot op het niveau van de VAMIL-regeling tot de WOZ-waarde. Zelf ‘types’ definiëren is ook mogelijk.

Beheerfuncties

De vaste activa module biedt je de mogelijkheid om automatisch pro rato correctieboekingen toe te passen over speciale beheersfuncties, zoals:
• verkopen;
• activa koppelen;
• activa splitsen;
• boekwaarde op nul stellen;
• extra afschrijven;
• afschrijvingsmethode wijzigen (met terugwerkende kracht).

Dashboard

Het dashboard geeft je altijd een up-to-date overzicht over al je activa. Daarnaast kun je meerdere activa selecteren om een actie zoals afschrijven op uit te voeren.

Rapportages

De vaste activa module levert je veel data op waarmee je uitgebreide rapportages kunt maken. Met slechts een druk op de knop krijg je financiële inzichten die de perfecte basis zijn om beslissingen op nemen.

Alle functies van de vaste activa module

Afschrijven

Makkelijk periodiek vaste activa afschrijven.

Herwaarderen

Herwaarderen met een druk op de knop.

Buiten gebruik stellen

Activa buiten gebruik gesteld? Twinfield rekent dit door in de boekhouding.

Verkopen

Activum verkocht? Twinfield berekent pro rato de afschrijving tot de dag van verkoop.

Activa koppelen

Activa samenvoegen gaat snel.

Activa splitsen

Bestaande activa splitsen in afzonderlijke activa.

Boekwaarde op nul stellen

Sneller afschrijven of de boekwaarde handmatig op nul zetten.

Afschrijvings- methode wijzigen

Wijzigt de afschrijvingsmethode? Per regime is dit altijd achteraf aan te passen.