Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. In het Nederlands ‘Algemene verordening gegevensbescherming’. Voldoe je op dit moment niet aan de verplichtingen rondom de privacy van je klanten, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens je hoge boetes opleggen. Maak je kantoor klaar voor GDPR. We bieden je daarvoor graag praktische informatie.

7 voordelen van de GDPR-wetgeving

Misschien ervaar jij de stappen die je moet zetten om jouw kantoor GDPR-compliant te krijgen als een enorme last. Toch biedt de GDPR-regelgeving jou nieuwe kansen. We zetten de 7 voordelen van de GDPR-wetgeving voor je op een rij.

Inzicht in je bedrijfsvoering

Dankzij de GDPR-wetgeving krijg je eindelijk alle data van klanten op orde. Het zorgt voor inzicht voor je eigen bedrijfsvoering en het geeft klanten vertrouwen dat jij de zaken op orde hebt.

GDPR geldt internationaal

De GDPR-richtlijnen gelden voor de hele Europese Unie. Zit jouw kantoor in de grensstreek en/of heb je klanten in het buitenland, dan hoef je geen rekening meer te houden met andere privacyregels.

Data is van onschatbare waarde

Je bent je veel bewuster van de schat aan data die jouw organistie heeft. Het is waardevolle informatie die je helpt om strategische beslissingen te nemen. Ook kun je door deze data gerichter met je klanten communiceren.

Vertrouwen dankzij transparantie

Jouw klanten weten wat er met hun gegevens gebeurt en dat geeft ze een gevoel van controle. Daarbij geeft het ze vertrouwen dat jij en de medewerkers van je kantoor zorgvuldig met hun gegevens omgaan.

Jouw kantoor heeft inzicht

Jij hebt de gegevens van je klanten goed op orde weet waar de verzamelde gegevens staan, waardoor u beter beschermd bent tegen o.a.: cyberaanvallen, datalekken etc. Ook dat schept vertrouwen bij uw klanten.

Een goed imago

Ondernemers zijn eerder bereid hun persoonlijke en zakelijke gegevens te delen met kantoren die aantonen dat zij de privacyregels opvolgen. Is jouw kantoor GDPR-compliant, gebruik dit dan in de communicatie naar klanten en medewerkers. Dit komt het imago van jouw kantoor ten goede.

Een GDPR-proof kantoor geeft rust

Voldoe je niet aan de GDPR-wetgeving, dan kan dit boetes en imagoschade tot gevolg hebben. Gelukkig mag de overheid en mogen klanten je erop wijzen als je niet aan de GDPR-richtlijnen voldoet. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat jij en je medewerkers de privacyregels op orde hebben. Het geeft jou en de medewerkers van je kantoor rust.

Model ‘Gegevensverwerkersovereenkomst’ en ‘Privacybeleid'

We helpen je graag om het GDPR-proces op jouw kantoor goed te implementeren. Daarom bieden we je een model ‘Gegevensverwerkersovereenkomst‘ en een model ‘Privacybeleid‘. Let op: dit zijn voorbeeldteksten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling.

Bekijk de voorbeelddocumenten

In 10 stappen klaar voor GDPR

Om je het GDPR-proces op jouw kantoor te implementeren, dien je een aantal stappen te zetten. Dit stappenplan vind je de checklist ‘In 10 stappen klaar voor GDPR’.

De checklist helpt je onder andere om de rolverdeling en monitoring op jouw kantoor op orde te krijgen en geeft advies hoe jij op correcte wijze toestemming voor gegevensverwerking van klanten krijgt.

Download de checklist

Wat te doen bij datalekken?

Als kantoor doe je er alles aan om de data van klanten te beschermen. Maar wat als ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek optreedt?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft voor een datalek de volgende defenitie: Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Wil je precies weten wat je moet doen wanneer een datalek optreedt? Lees de blog ‘Accountability in GDPR: het registeren van datalekken‘.

Alles over GDPR

In deze ‘GDPR glossary’ lees je alles over de GDPR-wetgeving. Zoals definities en de verplichtingen die ontstaan vanuit de regelgeving. We leggen begrippen uit zodat je direct aan de slag kunt met de informatie. Deze glossary is relevant voor juristen en financieel professionals.

Download de glossary