Notice and Takedown

Twinfield besteedt de grootste zorg aan haar website. Voor zover de inhoud niet door Twinfield zelf wordt geplaatst, wordt de bijdrage van derden gemonitord. Twinfield behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder nadere motivering, content te verwijderen.

Toch kan het voorkomen dat u uitingen tegenkomt, die ongewenst zijn of die in strijd zijn met de wet. Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen via dit email adres. Vermeld bij uw klacht of opmerking in elk geval:

Uw naam en contactgegevens
De URL waarop uw klacht of opmerking betrekking heeft
Een korte omschrijving: waarom vindt u de inhoud onrechtmatig of ongewenst?
Twinfield bevestigt de ontvangst van uw klacht of opmerking binnen 2 werkdagen. Na uiterlijk 10 werkdagen ontvangt u een gemotiveerd besluit over wat er met uw bericht is gedaan. Indien een afronding meer tijd in beslag neemt, bijvoorbeeld voor correspondentie of onderzoek, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.